OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvod » Obchodní podmínky

obchodní podmínky

Minimální věková hranice 18 let s platným řidičským oprávněním skupiny B

Fyzická osoba:

 • Platný občanský průkaz
 • Platný řidičský průkaz
 • Kauce (vratná záloha) 10,000,- Kč
 • Kauce (vratná záloha) v případě cesty do zahraničí 20,000,- Kč

Právnická osoba (živnostník)

 • Výpis z obchodního rejstříku (IČ společnosti)
 • Osoba v zastoupení Plná moc s ověřením
 • Živnostenský list
 • Platný občanský průkaz
 • Platný řidičský průkaz
 • Kauce (vratná záloha) 10,000,- Kč
 • Kauce (vratná záloha) v případě cesty do zahraničí 20,000,- Kč

Všechny naše vozy jsou chráněny proti odcizení!!!

V našich vozech je přísně zakázáno kouřit.
V pípadě poškození následkem kouření – propálené sedačky, propálená palubní deska atd – mění se díl za nový a klient plně hradí veškerou způsobenou škodu.

Platba za pronájem v místě provozovny společnosti v hotovosti nebo platební kartou.

V ceně pronájmu:

 • Dálniční známka na území ČR
 • Zákonné (povinné) pojištění
 • Havarijní pojištění
 • Silniční daň
 • Asistenční služba NON STOP v případě poruchy či nehody 24/7
 • Půjčovné dle ceníku se vztahuje pouze na provoz v rámci České republiky

Pro možnost výjezdu vozu za hranice je nutný písemný souhlas provozovatele a bez jeho souhlasu klient nesmí vyjet za hranice České republiky.

V případě porušení tohoto ustanovení si provozovatel účtuje automaticky sankční poplatek dle platného sankčního řádu.

 • Naše vozy jsou plně natankovány a s plnou nádrží se také vrací
 • Klient vrací vozy čisté a umyté zevnitř i zvenku stejně tak jako si je přebírá
 • Dojde-li k nehodě(pojistné události) je povinností klienta neprodleně o této situaci informovat provozovatele. Dále vždy přivolat PČR(Policie ČR) a sepsat řádně záznam o dopravní nehodě
 • Dojde-li k nehodě(pojistné události)  vinou klienta, je jeho povinností zaplatit spoluúčast. Touto skutečností si pronajímatel automaticky ponechává celou kauci(vratnou zálohu) až do vyřešení celého případu.
 • Pokuty za porušení silničního provozu budou automaticky vymáhány po nájemci vozu
 • Součástí nájemní smlouvy každé zápůjčky je i předávací protokol o aktuálním stavu vozu.
 • Klient převzetím vozu přebírá plnou zodpovědnost až do jeho vrácení
 • Každé poškození vozu se řídí platným sankčním řádem